Категорії:
devops
Теги:
aws azure gcp
Автор:
Dasha
04 Серпня, 2021

Amazon, Microsoft та Google займають лідируючі позиції на ринку хмарних провайдерів, що надають безпечні, гнучкі та надійні хмарні послуги. Їх відповідні хмарні платформи, AWS, Azure та GCP, надають користувачам доступ до обчислюваних ресурсів та аналітичних інструментів, а також до зберігання даних, серверів, ПО тощо.

На даний момент AWS випереджає своїх конкурентів, Azure і GCP, з точки зору функціональності та доступності. Однак, Azure і GCP також не відстають, щоб довести своє панування на ринку.

Features AWS Azure GCP
Compute Services
 • AWS Beanstalk
 • Amazon EC2
 • Amazon EC2 Auto-Scaling
 • Amazon Elastic Container Registry
 • Amazon Elastic Kubernetes Service
 • Amazon Lightsail
 •  AWS Serverless Application Repository
 •  VMware Cloud for AWS
 • AWS Batch
 • AWS Fargate
 • AWS Lambda
 • AWS Outposts
 • Elastic Load Balancing
 • Platform-as-a-service (PaaS)
 • Function-as-a-service (FaaS)
 • Service Fabric
 • Azure Batch
 • Cloud Services
 • Container Instances Batch
 • Azure Container Service (AKS)
 • Virtual Machines Compute Engine
 •  Virtual Machine Scale Sets
 • App Engine
 • Docker Container Registry
 • Instant Groups
 • Compute Engine
 • Graphics Processing Unit (GPU)
 • Knative
 • Kubernetes
 • Functions
Storage Services
 • Simple Storage Service (S3)
 • Elastic Block Storage (EBS)
 • Elastic File System (EFS)
 • Storage Gateway
 • Snowball
 • Snowball Edge
 • Snowmobile
 • Blob Storage
 • Queue Storage
 • File Storage
 • Disk Storage
 • Data Lake Store
 • Cloud Storage
 • Persistent Disk
 • Transfer Appliance
 • Transfer Service
AI/ML
 • SageMaker
 • Comprehend
 • Lex
 • Polly
 • Rekognition
 • Machine Learning
 • Translate
 • Transcribe
 • DeepLens
 • Deep Learning AMIs
 • Apache MXNet on AWS
 • TensorFlow on AWS
 • Machine Learning
 • Azure Bot Service
 • Cognitive Services
 • Cloud Machine Learning Engine
 • Dialogflow Enterprise Edition
 • Cloud Natural Language
 • Cloud Speech API
 • Cloud Translation API
 • Cloud Video Intelligence
 • Cloud Job Discovery (Private Beta)
Database Services
 • Aurora
 • RDS
 • DynamoDB
 • ElastiCache
 • Redshift
 • Neptune
 • Database Migration Service
 • SQL Database
 • Database for MySQL
 • Database for PostgreSQL
 • Data Warehouse
 • Server Stretch Database
 • Cosmos DB
 • Table Storage
 • Redis Cache
 • Data Factory
 • Cloud SQL
 • Cloud Bigtable
 • Cloud Spanner
 • Cloud Datastore
Backup Services Glacier
 • Archive Storage
 • Backup
 • Site Recovery
 • Nearline (frequently accessed data)
 • Coldline (infrequently accessed data)
Serverless computing
 • Lambda
 • Serverless Application Repository
Functions Google Cloud Functions
Strengths
 • Dominant market position
 • Extensive, mature offerings
 • Support for large organizations
 • Global reach
 • Flexibility and a wider range of services
 • Second largest provider
 • Integration with Microsoft tools and software
 • Broad feature set
 • Hybrid cloud
 • Support for open source
 • Ideal for startups and developers
 • Designed for cloud-native businesses
 • Commitment to open source and portability
 • Flexible contracts
 • DevOps expertise
 • Complete container-based model
 • Most cost-efficient
Caching Elastic Cache Redis Cache Cloud CDN
File Storage EFS Azure Files ZFS and Avere
Networking Amazon Virtual Private Cloud (VPC) Azure Virtual Network (VNET) Cloud Virtual Network
Security AWS Security Hub Azure Security Center Cloud Security Command Center
Location 77 availability zones within 24 geographic regions Presence in 60+ regions across the world Presence in 24 regions and 73 zones. Available in 200+ countries and territories
Documentation Best in class High quality High quality
DNS Services Amazon Route 53 Azure Traffic Manager Cloud DNS
Notifications Amazon Simple Notification Service (SNS) Azure Notification Hub None
Load Balancing Elastic Load Balancing Load Balancing for Azure Cloud Load Balancing
Automation AWS Opsworks Azure Automation Compute Engine Management
Compliance AWS CloudHSM Azure Trust Center Google Cloud Platform Security

Відмінності між трьома основними хмарними службами можна побачити, оцінивши їх за допомогою різних параметрів, таких як обчислювальна потужність, хмарне сховище, баз даних, покриття та документація.

Обчислювальна потужність: AWS використовує Elastic Compute Cloud (EC2), що відповідає за всі обчислювальні послуги, керуючи віртуальними машинами, які мають попередньо налаштовані параметри, а також за потреби можуть бути налаштовані користувачами. З іншого боку, Azure пропонує Virtual Machine Scale Sets в якості центру обробки даних, тоді як GCP використовує Google Compute Engine (GCE), який виконує ті ж функції.

Хмарне сховище: Amazon S3 – найкращий варіант для зберігання з обширною документацією, перевіреною технологією та належною підтримкою спільноти. Microsoft Azure Storage та Google Cloud Storage також пропонують надійні послуги зберігання з високою продуктивністю і надійним захистом.

Бази даних: Усі основні провайдери пропонують кілька інструментів та варіантів послуг, що стосуються баз даних. Служба реляційних баз даних Amazon (RDS) підтримує основні бази даних, такі як Oracle та PostgreSQL, і керує всім – від оновлення до виправлення. База даних SQL Azure пропонує функції обробки бази даних SQL для Azure, а Cloud SQL – для GCP.

Покриття: Amazon має 77 зон доступності, Azure присутня у 60+ регіонах, а Google – у 33 країнах, нові регіони додаються регулярно.

Документація: Усі три постачальники пропонують високоякісну документацію, хоча AWS трохи випереджає Azure та GCP.

Виникли запитання? Зв’яжіться з нами